DRABO Budownictwo

Jesteśmy małą firmą budowlaną działającą na rynku od 2020 roku. Od tego czasu stale poszerzamy naszą ofertę usług. Staramy się poszukiwać nowych, lepszych rozwiązań budowlanych i optymalizujemy te istniejące – to nasze siły napędowe. One gwarantują nasz nieustanny rozwój.

Potencjał naszego zespołu jest ściśle związany z jego ograniczeniami, które staramy się pokonywać mimo barier, w szczególności jego najbliższego otoczenia. Nasza działalność została częściowo sfinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – informacja ta ma charakter jawny, ponieważ zdecydowaliśmy się opublikować jako informację pokazującą nasze zaangażowanie i motywację w pokonywaniu przeszkód i trudności na początku prowadzenia działalności. Firma na rynku istnieje ponad 2 lata i rozwijamy się. Aktualnie nasz zespół budują wyjątkowi ludzie, dlatego widząc ich potencjał staramy się permisywnie wyznaczać nowe granice i cele na przyszłość.

Łukasz Drabowicz

Kamienie milowe

Wizja

Estetyzacja w obszarze budownictwa

Misja

Eksplorować branżę, optymalizując rozwiązania budowlane i wspierać inwestorów poprzez estetyzację obiektów.

Jasno określony kierunek

Poznaj co
nas napędza

Wartości, które definiują ducha firmy

Poznaj cztery podstawowe wartości jakie są fundamentem każdej podejmowanej przez firmę decyzji

Relacje

Stosujemy uczciwe praktyki operacyjne, które ze względu na profil firmy mają istotne znaczenie w budowaniu relacji z Inwestorami i edukacji w celu rozumienia naszego podejścia do współpracy.

Rozwój

Podejmujemy wysiłki eksplorując możliwości firmy i przesuwając jej granicę doświadczenia zawodowego. Chęć uczenia się to siła napędowa, która prowadzi nas do stałego rozwoju.

Ludzie

Prowadzimy działania na rzecz lokalnej społeczności oraz działania proekologiczne. Odkrywamy potencjał ludzki jednocześnie mając świadomość ich ograniczeń.

Idea

Kreowanie nowych wartości w budownictwie w zgodzie z misją i wizją firmy tworzy podejście i autonomicznie wyznacza kierunek, w którym firma chce zmierzać.