Zapraszamy do zapoznania się cennikiem usług z naszej oferty

Każda inwestycja ma swoją wartość

 • Cennik – Termomodernizacja
 • Cennik – Wykończenia wnętrz

 • Cennik – Instalacje wodno-kanalizacyjne

 • Cennik – Instalacje elektryczne

 • Cennik – Roboty dekarskie

 • Cennik – Roboty murarskie

 • Cennik – Roboty ślusarskie

 • Cennik – Pozostałe roboty budowlane

 • Cennik – Usługi projektowania

 • Cennik – Usługi elektryczne

 • Cennik – Usługi inżynierskie

Przedstawione w dokumentach oferty cenowe mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Na cenę faktyczną ma wpływ ocena stanu technicznego w tym stan ogólny budowlany budynków i konstrukcji betonowych, stalowych, murowanych i drewnianych.

Na cenę faktyczną mają wpływ obserwacje przemieszczeń, odkształceń, rys, ugięć, drgań, itp. i są związane ze stanem technicznym.

Na cenę faktyczną mają wpływ przedmiary robót z dokumentacji w wersji elektronicznej i papierowej oraz rzeczywiste obmiary robót.

Przedstawione w dokumentach propozycje cenowe są jedynie punktem odniesienia i zależą od stopnia skomplikowania wykonywanych robót oraz innych czynników wyżej wymienionych, które wpływają na ostateczną cenę usługi.

Informujemy, że wyżej wymienione cenniki są aktualizowane. Cennik nie zastępuje kosztorysu realizacji planowanej inwestycji.